Bạn biết công ty TFC Gia Lai từ đâu ?

Bạn biết công ty TFC Gia Lai từ đâu ?
Từ tìm kiếm trên mạng
18  43.9%
Từ dịch vụ chúng tôi cung cấp
10  24.4%
Từ báo chí, tờ rơi
6  14.6%
Từ bạn bè giới thiệu
2  4.9%

Số người tham gia bình chọn  :  41
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 04 Tháng 9 2018 01:10

Liên kết Website
Thăm dò ý kiến

Bạn biết công ty TFC Gia Lai từ đâu ?
 

Thiết kế website, Thiết kế website bán hàng trực tuyến bởi Creativevietnam