banner
Bạn biết công ty TFC Gia Lai từ đâu ?

Bạn biết công ty TFC Gia Lai từ đâu ?
Từ tìm kiếm trên mạng
19  45.2%
Từ dịch vụ chúng tôi cung cấp
10  23.8%
Từ báo chí, tờ rơi
6  14.3%
Từ bạn bè giới thiệu
2  4.8%

Số người tham gia bình chọn  :  42
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 18 Tháng 6 2019 00:24

Thiết kế website, Thiết kế website bán hàng trực tuyến bởi Creativevietnam