banner

Hướng dẫn mới nhất về Hóa đơn

Email In PDF.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Theo đó, trường hợp kể từ ngày 11/1/2018 đến ngày 31/10/2020, Các tổ chức, cá nhân sử dụng hết hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành mà vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và sử dụng đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.

Các bạn tìm đọc Công văn số 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 về việc thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

                                                                                                                                                    BBT TFC

 

Liên kết Website
Thăm dò ý kiến

Bạn biết công ty TFC Gia Lai từ đâu ?
 

Thiết kế website, Thiết kế website bán hàng trực tuyến bởi Creativevietnam