banner

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOÀN THUẾ

BỘ TÀI CHÍNH CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOÀN THUẾ

(CV 9976/BTCTCT NGÀY 31/7/2013)

          Qua tổng hợp báo kết quả và tình hình hoàn thuế các tháng đầu năm 2013, nhằm tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, tránh gian lận hoàn thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính ban hành công văn số 9976/BTC-TCT ngày 31/7/2013 chỉ đạo các C ục Thuế thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng như sau:

1. Thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính tại Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế GTGT ban hành kèm theo Quyết định số 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998; Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ký quyết định hoàn thuế.

- Trường hợp hoàn thuế đối với người nộp thuế do Cục thuế quản lý: các Phòng chức năng thuộc Cục thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định theo đúng quy trình Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định hoàn thuế.

- Trường hợp hoàn thuế đối với người nộp thuế do Chi cục Thuế được phân côngquản lý:

+ Các Đội chức năng thuộc Chi cục Thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra xác định số thuế được hoàn theo đúng quy định làm căn cứ đề xuất với Chi cục trưởng Chi cục Thuế trình Cục trưởng Cục Thuế xem xét quyết định.

+ Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán thuộc Cục Thuế thực hiện thẩm định hồ sơ hoàn thuế và kết quả kiểm tra của Chi cục Thuế theo đúng quy định làm căn cứ trình Cụ trưởng Cục thuế xem xét quyết định hoàn thuế.

2. Kiểm tra hoàn thuế chặt chẽ theo đúng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các quy trình hoàn thuế, quy trình kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau có dấu hiện nghi vấn như:

- Doanh nghiệp có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu nhỏ hơn so với quy mô doanh số kinh doanh, so với số thuế đề nghị hoàn.

- Cơ sở kinh doanh sản xuất, thương mại mới thành lập trong thời gian 24 tháng trở lại.

- Doanh nghiệp kinh doanh thương mại không có cơ sở vật chất (nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, hệ thống các cửa hàng….).

- Lập doanh nghiệp ở địa phương này nhưng kinh doanh mua, bán sản phẩm, hàng hoá (nhất là hàng hoá nông sản) sản xuất ở địa phương khác có dấu hiệu bất thường.

- Doanh nghiệp kinh doanh thương mại mua hàng hoá phục vụ xuất khẩu chủ yếu từ doanh nghiệp kinh doanh thương mại, doanh nghiệp mới thành lập, tổ chức, cá nhân thu gom hàng hoá là nông lâm thuỷ sản không chịu thuế GTGT đầu vào.

- Doanh nghiệp thực hiện thanh toán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu từ tài khoản vãng lai.

- Doanh nghiệp bên mua và bên bán có quan hệ vợ chồng, anh, em, quan hệ liên kết có dấu hiệu bất thường. Đối với các trường hợp trên cơ quan thuế phải có văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung làm căn cứ quyết định hoàn thuế; trường hợp người nộp thuế không giải trình, bổ sung hoặc có giải trình, bổ sung nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng, có dấu hiệu gian lận hoàn thuế thì phải chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Các hồ sơ hoàn thuế GTGT phải loại trừ số thuế GTGT đầu vào không đủ điều kiệnkhấu trừ, hoàn thuế do không thực hiện thanh toán qua ngân hàng khi quyết định hoàn thuế theo đúng quy định của Luật thuế GTGT.

Kiểm tra xác định đúng số thuế được hoàn (trường hợp “cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết “ thực hiện xác định số thuế được hoàn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1027/TCT-KK ngày 22/3/2012, không bao gồm nội dung “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá mua vào để xuất khẩu không qua khâu sơ chế, sản xuất chỉ được xét hoàn khi đã thực xuất khẩu”).

3. Đối với người nộp thuế có số thuế hoàn tăng đột biến (trên 10% so với cùng kỳ năm trước), có dấu hiệu rủi ro trong hoàn thuế cần xác định rõ nguyên nhân, qua đó tập trung kiểm tra trước, sau hoàn thuế kết hợp với kiểm tra, thanh tra toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nghĩa vụ nộp các loại thuế khác của người nộp thuế, tránh tình trạng lợi dụng gian lận hoàn thuế, chống thất thu ngân sách nhà nuớc.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 nhằm loại trừ số thuế không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế.

5. Cơ quan thuế có trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả và tình hình hoàn thuế, phát hiện những trường hợp hoàn thuế tăng đột biến, có dấu hiệu rủi ro để có biện pháp tăng cường thanh,kiểm tra,kiểm soát,đồng thời báo cáo cơ quan thuế cấp trên để biết,tổng hợp đánh giá chung.                                                                                                                                                                  Nguồn: Tổng Cục thuế.


Enquête dans l’histoire culturelle du XXe siècle, en psicologiacollettiva, l’auteur reconstitue les différentes facettes de cette vision de la féminité et de leur culte masculin correspondant, mettant en évidence les liens de glistretti cialis france pharmacie avec des théories racistes et misogynes du nazisme, il met dans des conditions nudoi et les conséquences dévastatrices. Chère Sofia, vous devez être heureux, au contraire ! Ces rêves de tomber en amour montrent que cet amour et possibilité de

Nei test sull'uomo dei primi anni '90 i miglioramenti del problema http://wollbeer.com/blog/file/priligy-italia.html farmacie online priligy cardiovascolare erano risultati minimi, ma si era riscontrato un notevole aumento delle erezioni.

 

Liên kết Website
Thăm dò ý kiến

Bạn biết công ty TFC Gia Lai từ đâu ?
 

Thiết kế website, Thiết kế website bán hàng trực tuyến bởi Creativevietnam